Fundacja KAMERING

Wolność i bezpieczeństwo to najważniejsze potrzeby człowieka - a jedno nie istnieje bez drugiego.
Pomagamy stworzyć bezpieczny dom, w którym Ty i Twoi bliscy będziecie wolni, aby żyć, kochać i realizować swoje cele.

wolontariat

Ważną dziedziną działań Fundacji jest tworzenie i doskonalenie nowych rozwiązań stanowiących odpowiedź na zagrożenia, jakie przynosi zmieniający się świat.

Dlatego współpracuje ona z takimi podmiotami, jak firma CTR Partner oraz Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Współpraca z CBnT CC w ramach programu “Każdy jest zasobem w systemie antyterrorystycznym” to nasz wkład w edukowanie społeczeństwa w zakresie reagowania na zagrożenia terrorystyczne.

O nas

Powstanie

Fundacja KAMERING powstała po to, aby odpowiadać na najważniejsze potrzeby współczesnego świata: potrzebę bezpieczeństwa i potrzebę oswajania i upowszechniania narzędzi, które temu bezpieczeństwu służą. Wszechobecne kamery, działające jako narzędzie prewencji zagrożeń i wykrywania ich sprawców mogą i powinny być traktowane jako sprzymierzeńcy, a nie jako wrogowie.

Cel

Celem Fundacji jest popularyzacja i realizacja inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób i mienia poprzez użycie różnych technologii. Ważne w działalności Fundacji jest wykorzystanie systemów wizyjnych, systemów monitoringu systemów zabezpieczeń.

Bezpieczeństwo

Techniczny wymiar bezpieczeństwa to jeden z najważniejszych, ale nie jedyny wymiar działań Fundacji. Wspiera ona również działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Internecie oraz współdziałanie z władzami samorządowymi i rządowymi mające w tych obszarach.

Misja fundacji KAMERING to tworzenie bezpieczniejszego otoczenia!

Misja fundacji KAMERING to tworzenie bezpieczniejszego otoczenia, które sprzyja rozwojowi i wolności, poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat wykorzystania systemów nadzoru wizyjnego oraz edukację na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Wizja fundacji KAMERING oparta jest na idei wspólnego bezpieczeństwa. Wszyscy ludzie mają prawo do funkcjonowania w bezpiecznym i przyjaznym środowisku, które są w stanie współtworzyć dzięki posiadanej wiedzy i wsparciu zapewnianym przez stworzone w tym celu instytucje.

Darowizna
W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo to wspólne dobro i wspólne zadanie. Jeśli podzielasz nasz pogląd, wesprzyj nasze działania i stań się częścią zmiany, która ma na celu sprawienie, że my sami, nasze rodziny i nasze dzieci będą żyć w bezpieczniejszym świecie.
Zostań wolonatriuszem
Jeśli chcesz zdobywać doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa, szczególnie w obszarze zabezpieczeń technicznych - a na dodatek zrobić coś dobrego! - przyłącz się do nas!
Współpracuj z nami
Stwórzmy razem nowy projekt! Razem możemy zdziałać więcej i wspólnie motywować innych do działania. Mamy głowy pełne pomysłów i mnóstwo energii. Jeśli pozwolisz nam, abyśmy połączyli nasze siły z Twoimi, razem będziemy mogli zmieniać świat!!!

Nasi Eksperci

Co mówią o nas

Biblioteka Wiedzy

Wesprzyj naszą działalność, razem osiągniemy cel!